Wat is Democratie? Leven we in een democratie? Democratie is kwetsbaar. We hebben net de verkiezingen achter de rug. We hebben gelukkig stemrecht, dat is een groot goed. We mogen kiezen wie we willen. Soms breng je een stem uit op een partij die de emotie van een land weet te raken. Het is nogal wat in het land. We hebben armoede, polarisatie, oorlog, veiligheid, defensie, sociale ongelijkheid, opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel, ego's, macht, geld. Wat is democratie zonder politieke spelletjes, vriendjes politiek, onder onsjes, besloten bijeenkomsten, dubbele agenda, bonusgraaicultuur, belasting ontduiking en of doorsluizen, wachtgeld wel of niet inleveren, belangenverstrengeling. En dan hebben we ook nog een migratieprobleem, waar kunnen we bouwen, de natuur ze gang laten gaan, milieuvervuiling, plastic deeltjes in het water, de woningcrisis, CO2, boeren, burgers en buitenlui die allemaal een plek willen en met hun leven verder willen. Je kan ook op de ouwe meuk stemmen die er al 15 jaar er een zooitje van hebben gemaakt. Dan hebben we altijd nog de druk van Brussel en de NAVO, de UN, bondgenoten en handelspartners. Je kan ook stemmen op de persoon die goed heeft gescoord in de debatten op TV. Of stemmen op iemand die je mag, of er goed uitziet. Normen en waarden, waar zijn deze? Je kan ook het parijprogramma lezen, maar ik denk dat veel mensen dat niet lezen, ik ook niet. Enfin, best wel lastig en verwarrend met zoveel partijen. Een ding, je hebt altijd een grondwet die bescherming biedt. Stel dat partijen iets in de grondwet willen veranderen omdat dan problemen beheersbaar kunnen worden in een tijdlijn. Ik hoop het niet, we zullen zien. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Democratie is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel, het principe dat iedere burger gelijke rechten toekomt, zoals verwoord in artikel 1 van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens:' Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.' Niemand heeft het recht de ander de wet voor te schrijven, of beter gezegd: iedereen heeft in beginsel dezelfde politieke rechten. Wie aan deze gelijkheid tornt en bepaalde groepen mensen hun burgerrechten ontzegt, tornt dus aan het basisprincipe van de democratie. Maar is dat wel zo?  De democratie kan veel hebben, tot het genoeg is en groepen uit het volk het niet meer pikkken en in opstand komen en verandering willen omdat de politiek het laat liggen. Kijk naar de geschiedenis. Democratie is dan kwetsbaar. Discriminatie op grond van sekse, ras, geloof, levensovertuiging of seksuele geaardheid is een bedreiging voor de democratie. Democratie is ook de democratie toetsen, door vragen te stellen. Wat is het kader van de wet en het grijze gebied? De politiek kan wetsvoorstellen doen, omdat het land dat nodig heeft. In debatten de kern van een iets wat in het land speelt te begrijpen en er aan te gaan werken. Democratie bestaat uit keuzemogelijkheden en doelen voor iedereen. En is dat voor iedereen gelijk en haalbaar? Democratie is ook een methode om denkproblemen op te sporen. Wat is democratie zonder, ijdeltuiterij, verschillen, discussie, samen werken, eigen inbreng, bewustzijn, meditatie, iets kunnen, opleiding, studie, machtspolitiek, zelfinzicht, reflectie, kritiek, charisma, kennis, liegen, bedriegen. Wat is democratie zonder, journalistiek, echt nieuws en fake nieuws. Wat is democratie zonder, vertrouwen, de pers en de persvoorlichter, verdeel en heerspolitiek, sociale klasse, afkomst, inclusiviteit, uitsluiting, filosofie, redeneerfouten, drogredenen, paradoxen, autonomie, rationaliteit, emotie, gevoel, contradicties, betekenis taalgebruik, status, vrijheid. De democratie is een afspiegeling van de maatschappij waarin we samen leven. We kunnen niet hard genoeg vechten en strijden voor democratie en vrijheid om daar blijvend vragend onderzoek naar te doen met de vraag: Wat is democratie? Leven we in een democratie?