Kunstenaar,

Een kunstenaar heeft een andere kijk op het leven en de tijd waarin we leven. De kunstenaar laat zijn andere kijk op het leven en de tijd waarin we leven zien door zijn werk. Meestal heeft een kunstenaar een idee, dit idee kun je zien in zijn werk. Door zijn werk verbindt hij zich met de ander. Hoe werkt dat. Eerst komt het idee. Het moet iets zijn wat de kunstenaar echt wil doen. Daarna gaat hij na hoe hij dat idee het best kan verwezenlijken. Welke middelen kan hij daarbij het best gebruiken. Dat kan fotografie zijn, een schilderij, verhaal, video, muziek of wat anders. Een kunstenaar moet door zijn werk kunnen zeggen wat hij wil. Gaat het daarbij om het doorbreken van grenzen wat wel of niet kan. Een kunstenaar kan tegen zijn eigen grenzen aanlopen. Moet hij die vervolgens doorbreken of worden die grenzen hem door de omgeving, samenleving opgelegd. Dat is een persoonlijke keuze. Een kunstenaar heeft een andere kijk op het leven en de tijd waarin we leven. Om door zijn werk de menselijke conditie, zichzelf en de wereld beter te begrijpen.